Programo

Provizora programo de la 72-a Kristana Kongreso de KELI

05.08.2023, sabato

Loko: en Bjalistoko

vespere

 • 18.00 – vespermanĝo
 • 19.00 malgranda konkurso de scio pri Bjalistoko (televidsalono)
 • interkona vespero
 • komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

06.08.2023, dimanĉo

Loko: en Bjalistoko

 

 • 7.45 – KELI (kapelo)
 • 8.00 – matenmanĝo
 • 09.15 Festa komenco en la Ĉefa Salono de la seminario
 • 09.30 Enkonduka prelego de la prezidanto de KELI Philippe Cousson – Relego de religio (e-p)
 • 10.30 Daniel Sjargli- Misia agado de bjalistokaj baptistoj en Bosnio, Kenjo kaj Ukrainio (p-e)
 • riĉa libroservo je via dispono
 • 11.30 Protestanta diservo en la kapelo
 • 12.00 Tagmanĝo
 • 13.15  Vizito en la Centro de Ludoviko Zamenhof
 • prelego de Darisz Szada Borzyszkowski – “Bjalistoko en la koro de ĉiu judo en la mondo” (p-e)
 • vizito en la moderna ortodoksa preĝejo al la sankta martiro Dymitro Solunski
 • 16.20 promeno tra Białystok ĝis la monumento al juna Zamenhof,  survoje ZEO-j
 • 17.00 katolika diservo en la blanka preĝejeto apud la katedralo
 • 18.15 – vespermanĝo
 • 19.00 malgranda konkurso de scio pri L.L.Zamenhof
 • Filmo „La kazo de Kristo”
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

07.08.2023, lundo

Loko: en Tykocin
 • 7.45 – KELI (televidsalono)
 • 8.00 – matenmanĝo
 • Tuttaga vojaĝo al la urbeto plena de hebreaj spuroj . Tie en la malnova sinagogo:
 •  prelego de Jan Maciejewski – Historio de judoj el Tykocin (p-e )
 • prelegoj de Eljahu Josele: (p-e)
 • Kiel iĝi rabeno
 • Kial judoj ne akceptas Jesuon kiel la veran Mesion
 • En la urbo renkontiĝo kun la urbestro kaj malkovro de la nova memortabulo omaĝe al la familio Zamenhof
 • Tagmanĝo
 • Promeno tra la urbeto
 • vizito en la cikonia vilaĝo Pentowo
 • 18.00 – tradicia hebrea vespermanĝo en la seminario
 • 19.00 – malgranda konkurso de scio pri  hebreoj (televidsalono)
 • Filmo „Ida” (Oscar-premio + 7 aliaj premioj)
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

08.08.2023, mardo

Loko: en Wasilków
 • 7.45 – KELI
 • 8.00 matenmanĝo

prelegoj en la seminario (televidsalono):

 • 9.00  Jarosław Parzyszek pri hilelismo kaj homaranismo de Zamenhof (e)
 • 9.30  Bengt Olof Åradsson– La sveda sanktulino Elisabeth (e)
 • 10.00 Janusz Robionek –Religia vivo en la Eklezio sur la ekzemplo de la Instituto de Fratoj de Kristianaj Lernejoj (e)
 • 1030  Gregorio Jekel – Tradukproblemoj de Esperanto – Hebrea Biblio (e)
 • 11.00-12.00 Ágnes Ráczkevy-Eötvös – Biblia Rondo (e)
 • 12.00 – tagmanĝo
 • 13.15 Vojaĝo al la katolika sanktejo „Sankta Akvo”
 • promeno kun la paroĥestro tra la sanktejo
 • prelego de Grażyna Barszczewska – Banel pri la sanktejo “Sankta Akvo” (e)
 • prelego de Anna Mocarska pri  Montoj de Krucoj en la mondo (e)
 • prelego de Nina Pietuchowska – Malnovritanoj en Pollando (e)
 • 17.00 katolika diservo/kunveno de KELI
 • Pikniko en arbaro
 • Malfrua reveno al la seminario
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita (televidsalono)

09.08.2023, merkredo

Loko: en Kruszyniany
 • 7.45 – KELI
 • 8.00 – matenmanĝo
 • Tuttaga vojaĝo al Kruszyniany
 • Vizito en la Centro de islama kulturo en Kruszyniany
 • Tagmanĝo
 • prelego de la imamo Janusz Aleksandrowicz -Kion oni devas scii pri la islama religio? (p-e)
 • relego de Viviana Isernia– “Kontrasto de stereotipoj kaj antaŭjuĝoj kontraŭ Islamo aŭ aliaj religioj” (p-e)
 • Reveno al Bjalistoko,
 • 18.00 vespermanĝo
 • 19.00 malgranda konkurso de scio pri islamanoj (televidsalono)
 • Koncerto de la ensemblo Buńczuk
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

10.08.2023, ĵaŭdo

Loko: en Bjalistoko
 • 7.45 – KELI
 • 8.00 – matenmanĝo
 • prelegoj en la televidsalono:
 • 9.00 Jarosław Parzyszek – Protestantoj kaj la historio de la preĝejo al Sankta Adalberto en Bjalistoko (e)
 • 9.30 Jurek Jurczyński –Malnovortodoksa lingvo en ortodoksa preĝejo ludas similan rolon kiel E-to inter esperantistoj tra la urbo (e)
 • 10.00 Oldřĭch Arnošt Fischer – Adaptado de romaoj – dornoplena vojo (e)
 • 10.30 filmo “10 jarojn de la Esperanto-Libraro”
 •            filmo “Kristnasko en Bona Espero” de Roman Dbrzyński
 •            filmo “Tago de la Gepatra Lingvo”
 • 12.00 Tagmanĝo
 • 13.00 promeno tra la urbo
 • 18.00 – vespermanĝo
 • 19.00 malgranda konkurso de scio pri Esperanto-Libraro (televidsalono)
 • koncerto de la ensemblo Frey Lech Trio
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

11.08.2023, vendredo

Loko: en Supraśl
 • 7.45 – KELI
 • 8.00 – matenmanĝo
 • Tuttaga vojaĝo al la kultura centro de ortodoksoj en Supraśl
 • 10.00 vizito en la Muzeo de Ikonoj (e)
 • vizito en la Akademio de Supraśl kaj la filmo “Ĉe la fonto de la manaĥejo en Supraśl” (p-e)
 • gvidata promeno tra la monaĥejo (p-e)
 • renkontiĝo kun la urbestro en la urba biblioteko (p-e)
 • Tagmanĝo
 • Vizito en la urbo
 • 18.00 – vespermanĝo en la seminario
 • 19.00 malgranda konkurso de scio pri ortodoksoj (televidsalono)
 • adiaŭa vespero
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

12.08.2023 sabato

Loko: en Bjalistoko
 • 7.45 – KELI
 • 8.00 – matenmanĝo

Oni devas liberigi la ĉambrojn ĝis la 12.00 h.