Programo

Programo de la 72-a Kristana Kongreso de KELI

05.08.2023, sabato

Loko: Bjalistoko

 • 18.00  Vespermanĝo
 • 19.00 Malgranda konkurso de scio pri Bjalistoko (televidsalono)
 • Interkona vespero
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

06.08.2023, dimanĉo

La tutan programon vi trovos en la kongresa libro elŝutebla ĉi tie (pdf)

Loko:  Bjalistoko

 • 7.45 –Komuna preĝo – danko pro la tago ĵus komencita  (kapelo)
 • 8.00 –Matenmanĝo
 • 09.15 Festa komenco en la  kunvenejo de la seminario
 • 09.30 Enkonduka prelego de la prezidanto de KELI Philippe Cousson – Relego de religio (e-p)
 • 10.30 Daniel Sjargli- Misia agado de bjalistokaj baptistoj en Bosnio, Kenjo kaj Ukrainio (p-e)
 • Riĉa libroservo je Via dispono
 • 11.30-12.30  Protestanta diservo en la kunvenejo
 • 12.00 -13.00 Tagmanĝo
 • 13.15  Vizito en la Centro de Ludoviko Zamenhof
 • Prelego de Dariusz Szada Borzyszkowski – “Bjalistoko en la koro de ĉiu judo en la mondo” (p-e)
 • Vizito en la moderna ortodoksa preĝejo al la Sankta Martiro Dymitro Solunski
 • 16.20 Promeno tra Białystok ĝis la monumento al juna Zamenhof,  survoje ZEO-j
 • 17.00 Katolika diservo en la blanka preĝejeto apud la katedralo (e)
 • 18.15 – Vespermanĝo
 • 19.00 Malgranda konkurso de scio pri L.L.Zamenhof (televidsalono)
 • Filmo „La kazo de Kristo” (p-e)
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

07.08.2023, lundo

Loko:  Tykocin

 • 7.45 –  Komuna preĝo – danko pro la tago ĵus komencita (kapelo)
 • 8.00 – Matenmanĝo
 • 9.00 Tuttaga vojaĝo al la urbeto plena de hebreaj spuroj . Tie en la malnova sinagogo:
 •  Prelego de Jan Maciejewski – Historio de judoj el Tykocin (p-e )
 • Prelegoj de Eljahu Josele: (p-e)

Kiel iĝi rabeno

Kial judoj ne akceptas Jesuon kiel la veran Mesion

 • Renkontiĝo kun la urbestro Mariusz Dudziński en la urbo kaj inaŭguro de la nova memortabulo omaĝe al la familio Zamenhof
 • Tagmanĝo
 • Promeno tra la urbeto
 • Vizito en la Eŭropa Cikonia Vilaĝo Pentowo
 • 18.00 – Tradicia hebrea vespermanĝo en la seminario
 • 19.00 – Malgranda konkurso de scio pri  hebreoj (televidsalono)
 • Filmo „Ida” (Oscar-premio + 7 aliaj premioj) (p-e)
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

08.08.2023, mardo

Loko:  Białystok, Wasilków

 • 7.45 – Komuna preĝo – danko pro la tago ĵus komencita (kapelo)
 • 8.00 Matenmanĝo

Prelegoj en la seminario (kunvenejo):

 • 9.00-10.00 Ágnes Ráczkevy-Eötvös – Biblia Rondo (e)
 • 10.00  Jarosław Parzyszek – Pri hilelismo kaj homaranismo de Zamenhof (e)
 • 10.30  Bengt Olof Åradsson– La sveda sanktulino Elisabeth (e)
 • 11.00 Janusz Robionek –Religia vivo en la Eklezio sur la ekzemplo de la Instituto de Fratoj de Kristianaj Lernejoj (e)
 • 11.30  Gregorio Jekel – Tradukproblemoj de Esperanto – Hebrea Biblio (e)
 • 12.00 – Tagmanĝo
 • 13.15 Vojaĝo al la Katolika Sanktejo „Sankta Akvo” en Wasilków
 • Promeno kun la paroĥestro – la sankteja kuratoro pastro Alfred Butwiłowski tra la Sanktejo
 • Renkontiĝo kun la urbestro Adrian Łuckiewicz en la paroĥejo
 • Prelego de Grażyna Barszczewska – Banel – La sanktejo “Sankta Akvo” (e)
 • Prelego de Anna Mocarska – Montoj de Krucoj en la mondo (e)
 • Prelego de Nina Pietuchowska – Malnovritanoj en Pollando (e)
 • 17.00 Katolika diservo/Jarkunveno de KELI
 • Pikniko en arbaro

Malfrua reveno al la seminario (20.30)

 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita (televidsalono)

09.08.2023, merkredo

Loko: Kruszyniany

 • 7.45 – Komuna preĝo – danko pro la tago ĵus komencita (kapelo)
 • 8.00 – Matenmanĝo
 • 9.00 Tuttaga vojaĝo al Kruszyniany
 • Renkontiĝo en la Islama Centro de Edukado kaj Kulturo kun Bronislaw Talkowski –  la estro de la Islama Komunumo Kruszyniany  (p-e)
 • Prelego de la imamo Janusz Aleksandrowicz – Kion oni devas scii pri la islama religio? (p-e)
 • Prelego de Viviana Isernia– “Kontrasto de stereotipoj kaj antaŭjuĝoj kontraŭ Islamo aŭ aliaj religioj” (p-e)
 • Tagmanĝo
 • Konatiĝo kun tatara ekspozicio
 • Vizito en moskeo kaj ĉe tombejo (mizar)
 • Reveno al Bjalistoko kaj tie vizito en la moskeo
 • 18.00 Vespermanĝo
 • 19.00 Malgranda konkurso de scio pri islamanoj (kunvenejo)
 • Koncerto de la infan-junulara tatara ensemblo “Buńczuk”
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

10.08.2023, ĵaŭdo

Loko: Bjalistoko

 • 7.45 – Komuna preĝo – danko pro la tago ĵus komencita (kapelo)
 • 8.00 – Matenmanĝo

Prelegoj en la kunvenejo:

 • 9.00 Jarosław Parzyszek – Protestantoj kaj la historio de la preĝejo al Sankta Adalberto en Bjalistoko (e)
 • 9.30 Jurek Jurczyński –Malnovortodoksa lingvo en ortodoksa preĝejo ludas similan rolon kiel E-to inter esperantistoj tra la urbo (e)
 • 10.00 Oldřĭch Arnošt Fischer – Adaptado de romaoj – dornoplena vojo (e)
 • 10.30  filmo “10 jarojn de la Esperanto-Libraro” (e-p)
 • filmo “Tago de la Gepatra Lingvo” (e)
 • filmo “Stelo de Bona Espero” de Roman Dbrzyński (e)
 • 12.00 Tagmanĝo
 • 13.00 Promeno tra la urbo
 • 18.00 – Vespermanĝo
 • 19.00 Malgranda konkurso de scio pri Esperanto-Libraro (kunvenejo)
 • Koncerto de la ensemblo “Frey Lech Band”
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

11.08.2023, vendredo

Loko: Supraśl

 • 7.45 – Komuna preĝo – danko pro la tago ĵus komencita (kapelo)
 • 8.00 – Matenmanĝo
 • 9.00 Tuttaga vojaĝo al la Kultura Centro de Ortodoksoj en Supraśl10.00 Vizito en la Muzeo de Ikonoj (e)
 • Vizito en la Akademio de Supraśl kaj la filmo “Ĉe la fonto de la monaĥejo en Supraśl” (p-e)
 • Gvidata promeno tra la monaĥejo (p-e)
 • Renkontiĝo kun la urbestro Radosław Dobrowolski en la urba biblioteko (p-e)
 • Tagmanĝo
 • Promeno tra la urbo
 • 18.00 – Vespermanĝo en la seminario
 • 19.00 Malgranda konkurso de scio pri ortodoksoj (televidsalono)
 • Adiaŭa vespero – la poezio de Halina Kuropatnicka – Salamon kaj …
 • Komuna preĝo – danko pro la tago bone pasigita

12.08.2023 sabato

Loko: Bjalistoko

 • 7.45 – Komuna preĝo – danko pro la tago ĵus komencita (kapelo)
 • 8.00 – Matenmanĝo
 • Oni devas liberigi la ĉambrojn ĝis la 12.00 h.