Seminarium Erasmus+

25 III – 2 IV 2017 w Monachium odbyło się kolejne seminarium dotyczące umiejętności szkoleniowych w ramach projektu „Szkolmy szkoleniowców” finansowane przez Unię Europejską w ramach programu „Erasmus+”.

Prowadziła je Charlotta Scherping Larsson, pomagali jej w tym Joop Kiefte i Magnus Henoch, którzy niedawno kończyli kurs szkoleniowy , zdali egzamin i są tak jak Charlotta profesjonalnymi szkoleniowcami. W seminarium wzięli udział esperantyści z Niemiec, Włoch, Szkocji i Polski ( 3 osoby z Białegostoku: Nina Pietuchowska, Iza Walentynowicz i Przemysław Wierzbowski).

Program seminarium był bogaty w różnorodne, wartościowe informacje. Uczestnicy poznali współczesne, nowe techniki szkolenia, uczenia się, przekazywania wiedzy i informacji, integracji grupowej. Ciekawe były informacje o tym, jak przebiega proces uczenia się, jakie są style uczenia się, jak można się komunikować z innymi ( słownie, bez słów).

Bardzo ważne były też informacje o tym, jak powinien mówić wykładowca/prowadzący, aby słuchacze dobrze go słyszeli i rozumieli. Na zakończenie międzynarodowe grupy przygotowały własną sesję. Tematy zaproponowali uczestnicy szkolenia, następnie Charlotta wybrała skład grup i przydzieliła tematy. Było jednocześnie łatwo i trudno, ciekawie i skomplikowanie pracować w międzynarodowej grupie. Wszystkie grupy pokonały te trudności i zaprezentowały swoje sesje.

Zespół prowadzący szkolenie wszystkie sesje ocenił pozytywnie. Przy wspólnym stole w czasie obiadów i kolacji mogliśmy dyskutować na różne tematy, wymieniać opinie, tworzyć nowe idee odnośnie praktycznego zastosowania i wykorzystania nabytych wiadomości i umiejętności.

W czasie jednego popołudnia mieliśmy okazję zwiedzić ciekawe miejsca w Monachium, poznać trochę stolicę Bawarii. Nieco zmęczona nasza trójka pełna jednak nowej energii wróciła do Białegostoku, aby tu, na miejscu praktycznie zastosować nabyte nowe wiadomości.

Nina Pietuchowska

Materiały szkoleniowe z tego seminarium można znaleźć na stronie projektu.

Dodaj komentarz