Projekty

BTE bierze udział w wielu projektach na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

erasmusplus  Od 2009 roku zapraszamy wolontariuszy w ramach programu European Voluntary Service.

elloke-logo  W latach 2013-2015 uczestniczyliśmy w projekcie partnerskim Elloke-Tutmonden programu Grundtvig.

logottt_ok  W latach 2015-2017 bierzemy udział w projekcie Train the Trainer programu Erasmus+.