Maria Chrzanowska – pierwsza białostocka esperantystka?

W numerze „La Esperantisto” z 20 stycznia 1890 r. odnajdujemy pierwszą wzmiankę o esperantyście mieszkającym w Białymstoku w ówczesnej guberni grodzieńskiej. Rubryka „W odpowiedzi przyjaciołom” zawiera następującą wiadomość skierowaną przez Ludwika Zamenhofa do pani Marii:
„Do p. Ch. w Białymstoku. Pani rubla wysłałem redaktorowi, a Pani będzie zapisana do 1/IV 90. Dziwię się, że nasza sprawa jest w Pani mieście tak [głęboko pogrążona] we śnie.”

W kolejnych latach odnajdujemy jeszcze kilka wzmianek o Marii Chrzanowskiej na łamach czasopisma. W przeprowadzonym w 1894 r. głosowaniu w sprawie reformy esperanta była ona jedną ze 144 osób (większość głosujących), które opowiedziały się przeciwko wprowadzaniu zmian do języka.

Dodaj komentarz