180. urodziny Marka Zamenhofa

“Frazeologia porównawcza” Marka Zamenhofa

180 lat temu, [27.01] 8 lutego 1837 r. w Suwałkach w rodzinie Fajby Wolfowicza i Rajny Percowny przyszedł na świat Motel, znany później jako Marek Zamenhof.

Pochodzący z ubogiej, niepiśmiennej rodziny Marek był radcą stanu, nauczycielem m. in. w szkołach żydowskich w Białymstoku i w Warszawskim Gimnazjum Realnym. Był autorem licznych, wielokrotnie wznawianych podręczników do nauki języka niemieckiego, historii biblijnych i geografii. Jego “Kurs wprowadzający do geografii powszechnej” doczekał się co najmniej 15 wydań i pozytywnych recenzji. Praca Marka miała znaczący wpływ na zainteresowanie jego syna Ludwika Zamenhofa lingwistyką i późniejsze powstanie języka esperanto.

“Frazeologia rosyjsko-polsko-francusko-niemiecka” autorstwa Marka Zamenhofa została przetłumaczona na esperanto, a wiele zebranych w niej przysłów do dziś żyje w ruchu esperanckim.

Motel (Mordche, Marek, Markus) Fajbowicz (Fabianowicz) Zamenhof zmarł 30 listopada 1907 r. w Warszawie.

 

Akt urodzenia Marka Zamenhofa. Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z Roku 1837, poz. 20. “Działo się w Mieście Suwałkach, dnia siódmego lutego tysiąc osiemset trzydziestego siódmego roku, o godzinie iedynastey z rana. Stawił się Fayba Wolfowicz Zaamenhof, tu w Suwałkach zamieszkały, lat trzydzieści liczący, w obecności świadków Leyzera Klinkowszteyna handlarza lat dwadzieścia pięć, i Zelmana Szarkańskiego, piekarza, lat dwadzieścia siedm liczącego w Suwałkach zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męzkiey urodzone tu w Suwałkach na dniu dwudziestym siódmym stycznia roku bieżącego, o godzinie siódmey wieczorem z małżonki jego Rayny Percowny lat dwadzieścia ośm liczącey, któremu przy obrzezaniu nadane zostało imię Motel, poczem akt ten stawaiącemu i świadkom przeczytany, którzy oświadczyli, że pisać nieumieią. Makowski U. S. C.”

Dodaj komentarz