TORPEDO – spotkanie w Herzberg am Harz

W dn. 30 IX- 3 X 2021 odbyło się spotknie projektu dorosłych „Wolontariat i zrównoważony rozwój organizacji” Miejsce spotkania to Herzberg am Harz, małe miasteczko we wschdniej części Niemiec. Miasteczko esperanckie, z wieloma tablicami informacyjnymi w esperanto, z przychylnymi esperantu władzami miasta, z ICH- Interkultura Centro Herzberg.

Właściwy program rozpoczął się w piątek 1 X. Najpierw na zamku spotkał się z uczestnikami burmistrz miasta, a potem w salonie rycerskim odbywała się dalsza część zajęć. Peter Zsilvar, mieszkaniec ICH, opowiedział o Herzbergu, Zsofia Korody – o dotychczasowych wolontariuszach w ICH, partnerzy projektu- o swojej pracy. W sobotę zajęcia odbywały się w miejskiej bibliotece. Pierwsza część dotyczyła wolontariatu. Jak wybierać wolontariuszy? Jakie są potrzeby (obawy) organizacji i potrzeby (obawy) wolontariuszy? Dalsza część to ciekawe prelekcje. Marcin Ptasiński (Niemcy) mówił o języku serbo-łużyckim i niewielkiej wspólnocie posługującej się nim. Dr Anina Stecay (Niemcy) opowiedziała o problemach pełnej uwagi.

W piątek i sobotę odwiedziliśmy sąsiednie miasteczko Osterode, gdzie mieliśmy uroczyste kolacje.

W niedzielę omówiono wyniki ankiety dla byłych wolontariuszy. Potem prof. Goro Kimura (Japonia) opowiedział o roli esperanta w językowej ekologii.

Podsumowanie spotkania odbyło się w ogrodzie przy pizzy i winie oraz pięknej pogodzie. Tym, którzy nie odjechali od razu, zorganizowano jeszcze wycieczkę do Scharzfeld, do groty jednorożców (na jej zwiedzenie nie starczyło jednak czasu, zwiedziliśmy tylko jej okolicę).

Bardzo się cieszymy, że mogłyśmy w spotkaniu uczestniczyć. Impreza bardzo kameralna- 20 osób, 10 narodowości, ciekawe seminarium i wykłady, zaprezentowane w przystępny sposób, sympatyczni ludzie, przyjazna atmosfera i cały czas piękna pogoda.

Anna i Grażyna

Dodaj komentarz