Szkolenie Trenerów – nasi esperantyści w Kopenhadze

Kolejne spotkaniu w ramach Strategicznego Projektu Partnerskiego Erasmus + „Trening trenerów” TTT-2 odbyło się w dniach 3-5.09.2021 w Kopenhadze.

3 przedstawicieli Białostockiego Towarzystwa Esperantystów uczyło się jak tworzyć filmy reklamowe i jednoznacznie przekazywać komunikaty otoczeniu. Podziwialiśmy miasto nocą i wspominaliśmy nasz tygodniowy pobyt w czasie 96 Światowego Kongresu Esperanta.

4 sierpnia znaleźliśmy chwilę, aby wspólnie poczytać fragment „Moralności pani Dulskiej”.

 

Elżbieta Karczewska

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Dodaj komentarz