Sejm uczcił pamięć Ludwika Zamenhofa

fot. Krzysztof Białoskórski

Podczas posiedzenia Sejmu 7 kwietnia posłowie przez aklamację przyjęli uchwałę upamiętniającą Ludwika Zamenhofa, twórcę międzynarodowego języka esperanto, w uznaniu dla jego zasług i osiągnięć. 14 kwietnia przypada 100. rocznica śmierci dr. Esperanto.

Przypomnijmy, że 12 grudnia 2016 r. Rada Miasta Białystok odrzuciła pomysł ogłoszenia roku 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa. W styczniu br. decyzję o ogłoszeniu roku Zamenhofa podjęli radni w Słupsku. Wydarzenia rocznicowe obchodzone są pod auspicjami UNESCO.

 

Treść uchwały Sejmu w sprawie uczczenia pamięci Ludwika Zamenhofa w 100. rocznicę śmierci

W dniu 14 kwietnia 2017 r. przypada 100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa, twórcy międzynarodowego języka esperanto.

Ludwik Zamenhof urodził się, dorastał i wychowywał w środowisku wielonarodowościowej społeczności Białegostoku, które stało się dla niego inspiracją do stworzenia języka ponadnarodowego. Uważał, że ludzi dzieli przede wszystkim bariera językowa, która wywołuje konflikty i nieporozumienia. Wierzył, że idea esperanta zjednoczy nie tylko esperantystów, ale stanie się siłą jednoczącą wszystkich ludzi. Ostateczna wersja esperanta, znana w dzisiejszej formie, została przez niego ukończona w 1885 r. Wraz ze wzrostem popularności języka esperanto Ludwik Zamenhof jako jego twórca zrzekł się wszelkich należnych mu praw, oddając esperanto na użytek całej ludzkości. W dowód uznania za wkład w powstanie ponadnarodowego języka i jego popularyzacji na świecie Ludwik Zamenhof w 1905 r. w Paryżu został odznaczony Orderem Legii Honorowej, a w 1913 r. wysunięto jego kandydaturę do Nagrody Nobla. Zmarł 14 kwietnia 1917 r. 

W 2014 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego język esperanto został wpisany na Polską Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 

W 100. rocznicę śmierci Ludwika Zamenhofa Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspomina jego postać i wyraża uznanie dla jego zasług i osiągnięć.

Dodaj komentarz