KREdukacja

Od połowy października 2016 do końca maja 2017 w Białostockim Towarzystwie Esperantystów w ramach projektu KREdukacja pracowała Amélie Chartier, wolontariuszka europejska z Francji.

W ramach projektu jednym z jej zadań była pomoc w przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów języka esperanto w siedzibie Towarzystwa i w białostockich szkołach. W sumie w tych zajęciach uczestniczyło ponad 60 osób – uczniów, studentów i dorosłych z Białegostoku i okolic. Wolontariuszka była również odpowiedzialna za koordynację Białostockiej Kawiarni Językowej, a w ramach tych spotkań odbywających się dwa razy w miesiącu samodzielnie organizowała konkursy wiedzy o kulturze krajów europejskich i językach Europy. Amélie pomagała również w pracy biblioteki esperanckiej Książnicy Podlaskiej, w których miała możliwość opracowywania zbiorów i organizacji spotkań poświęconych literaturze esperanckiej oraz prelekcji o esperancie i Zamenhofie w białostockich szkołach. Warto zaznaczyć, że Amélie bardzo szybko nauczyła się języka esperanto co było niezwykle pomocne w jej pracy w Białymstoku, a także poznała podstawy języka polskiego.

Projekt KREdukacja został zrealizowany we wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ w partnerstwie ze stowarzyszeniem Anawoj.

Dodaj komentarz