70. Kongres Esperantystów Chrześcijan – prezentacja w klubie

20 września 2021 uczestnicy 70. Kongresu Esperantystów Chrześcijan i inni zainteresowani wzięli udział w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Basię Lipską, Marka Dąbrowskiego i Elżbietę Karczewską na temat przebiegu Kongresu zorganizowanego przez Światową Ligę Esperantystów Chrześcijan w dniach 7-14 sierpnia br. w Legnicy

Ciasteczka, wino, gorące napoje towarzyszyły prezentacji w języku polskim i w Esperanto. Dowiedzieliśmy się o interesujących osobach związanych z Kongresem. Mówiono o programie, bardzo ciekawych prelekcjach i towarzyszących Kongresowi wycieczkach. Szczególną uwagę poświęcono samej Legnicy, i „Małej Moskwie” usytuowanej przez 46 lat w sercu polskiego miasta. Widzieliśmy zdjęcia, słuchaliśmy nagranych piosenek z programu artystycznego… opowiadano nam nawet o funkcjonowaniu  seminaryjnej stołówki w czasie Kongresu! Mieliśmy wrażenie, że i my tam byliśmy!

Podziękowania dla wszystkich, którzy byli z nami aby posłuchać ciekawych opowieści kongresowych. Sam Kongres bardzo spodobał się jego uczestnikom i planują być na kolejnym w przyszłym roku na Węgrzech. Więcej informacji o tym co się na Kongresie wydarzyło można przeczytać na naszej stronie w art. Elżbiety Karczewskiej: Białostoczanie na Kongresie Chrześcijan.

Dodaj komentarz