Wycieczka – Białostockie Dni Zamenhofa

Wielka historia małego miasta: SUPRAŚL w Puszczy Knyszyńskiej

W ramach obchodów Dni Zamenhofa zapraszamy na wycieczkę do miasteczka Supraśl, położonego w Puszczy Knyszyńskiej nad rzeką Supraśl, którego historia sięga początku XVI w., obecnie uzdrowiska.

Wyjazd w dniu 12 grudnia 2021 r. /niedziela/ o godz. 9.00
Zbiórka
przed siedzibą Towarzystwa Esperantystów, ul. Piękna 3

Program:

W drodze do Supraśla odwiedzimy XIX-wieczny cmentarz żydowski /kirkut/, na którym zachowało się kilka tysięcy macew, wiele starannie odnowionych.

W Supraślu zwiedzimy:

 • Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny,
 • Muzeum Ikon w dawnym Pałacu Opatów,
 • Muzeum Sztuki Drukarskiej, nawiązujące do klasztornej oficyny wydawniczej.

Spacer po miasteczku:

 • dawna szkoła ufundowana przez hr. Józefinę Zachert, obecnie ratusz,
 • kościoły: katolicki i poewangelicki z II poł. XIX w.,
 • modernistyczny Dom Ludowy wg projektu Jarosława Giryna,
 • awangardowy teatr „Wierszalin” w dawnym budynku kolonijnym,
 • Ulica 3 Maja i domy tkaczy,
 • eklektyczny pałac fabrykanta pruskiego Buchholtza, obecnie Liceum Plastyczne,
 • drewniany Dom Ogrodnika z XVIII w.,
 • panorama ze skarpy na rzekę Supraśl,
 • obiad.

W drodze powrotnej przystanek na dawnym cmentarzu ewangelickim:

 • klasycystyczna kaplica grobowa Zachertów,
 • kaplica grobowa Adolfa Buchholtza, perełka architektury neogotyckiej.

Przyjazd do Białegostoku około godz. 16.30.

Koszt wycieczki wynosi 90 zł i zawiera: przejazd autokarem, obiad, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

Wycieczkę poprowadzi Iza Walentynowicz (tel.+48 602 407 533).

Ubezpieczenie na wycieczce we własnym zakresie.

Zapisy (imię i nazwisko, miasto, numer telefonu) do 06.12.2021 r. na formularzu rejestracyjnym. Wpłaty przyjmowane są w godzinach otwarcie biura, na lekcjach i spotkaniach. Osoby zamiejscowe mogą zapłacić w dniu przyjazdu do Białegostoku.

Uwaga!
1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa!
2. Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią:
„Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania oświadczam, że:
1/ W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
2/ Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie.
3/ Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobą zakaźną.
4/ Jestem świadomy/a istniejących czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19.

……………………………………………………….
Czytelny podpis i data

 

Fot. DSC 0683.Suprasl.jpg, autor: Andrzej Miecznik, CC BY 3.0

Dodaj komentarz