Wieczór z Zamenhofem i esperanto w Bibliotece Publicznej w Łapach

Antoine, francuski wolontariusz BTE oraz ja Jolanta Chrustowicz, uczciliśmy 163. rocznicę urodzin Ludwika Zamenhofa w Łapach, moim rodzinnym mieście.

Przypomnieliśmy zebranym sylwetkę Doktora Esperanto, zademonstrowaliśmy stworzony przez niego język, mówiliśmy o esperantystach, esperantyzmie, ale także o sobie i naszych fascynacjach dotyczących omawianego tematu.

W przytulnej atmosferze goszczącej nas biblioteki odpowiedzieliśmy również na wiele pytań, a rosnące z każdą chwilą zainteresowanie esperantem było wyczuwalne i często chyba zaskakujące dla samych przybyłych.

Dodaj komentarz