Ulica Szymona Datnera – nowe ZEO w Białymstoku

Komitet organizacyjny II Międzynarodowego Pokongresowego Spotkania Esperanckiego w Białymstoku, 12–13 VIII 1931. U góry, 2. od lewej: Szymon Datner, wiceprzewodniczący

Na LXVIII Sesji 27 lutego 2023 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu Bagnówka. Ulica ta będzie nosiła imię Szymona Datnera. Jak czytamy w uzasadnieniu:

Propozycja nazwy – Szymona Datnera pochodzi z Wykazu proponowanych nazw ulic i placów Miasta Białegostoku. Szymon Datner (ur. 2 lutego 1902 w Krakowie, zm. 8 grudnia 1989 w Warszawie) – polski historyk żydowskiego pochodzenia. Przed II wojną światową pracował jako nauczyciel w Gimnazjum Hebrajskim w Białymstoku. Był członkiem i wiceprzewodniczącym Towarzystwa Esperanckiego im. Ludwika Zamenhofa. Podczas II wojny światowej uczestniczył w ruchu oporu w getcie białostockim. Walczył w żydowskim oddziale partyzanckim pod pseudonimem „Tolo”. Po wyzwoleniu pracował w białostockim Biuletynie Radiowym. W latach 1944 i 1946 stał na czele biura Centralnego Komitetu Żydów Polskich w Białymstoku, reprezentującego wobec władz państwowych Żydów ocalałych z Holocaustu oraz organizującego dla nich opiekę i pomoc. Pracował w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie i był ekspertem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Zajmował się głównie badaniem zbrodni Wehrmachtu na jeńcach wojennych, ucieczek z niewoli niemieckiej oraz walki i zagłady getta białostockiego.

Nowa ulica jest więc kolejnym ZEO w Białymstoku (Zamenhof-Esperanto-Objektoj to wszystkie miejsca i obiekty noszące imię lub upamiętniające Zamenhofa i ruch esperancki), a po Zamenhofa, Grabowskiego, Esperantystów i Szapiro – piątą esperancką ulicą w mieście.

Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych przy 8 głosach wstrzymujących się i 1 radnej nieuczestniczącej w głosowaniu.

Decycja Rady Miasta świetnie rozpoczyna tegoroczne obchody 80. rocznicy powstania w getcie białostockim. Białostockie Towarzystwo Esperantystów planuje z tej okazji m.in. wydanie książki Szymona Datnera „Walka i zagłada białostockiego ghetta” po polsku i w przekładzie na esperanto.

Dodaj komentarz