Program 72. Kongresu Esperantystów-Chrześcijan

72. Międzynarodowy Kongres Esperantystów-Chrześcijan (KELI) w Białymstoku (szczegóły)

Białystok, 5–12 sierpnia 2023 r.

05.08.2023, sobota
Miejsce: Białystok

10.00 – rozpoczęcie rejestracji uczestników (Warszawska 46, Seminarium)

18.00 – kolacja

19.00 – wieczór zapoznawczy

21.00 – wspólna modlitwa – podziękowanie za dobrze spędzony dzień

 

06.08.2023, niedziela
Miejsce: Białystok

7.45 – wspólna modlitwa na dobry początek dnia (kaplica Seminarium)

8.00 – śniadanie

9.15 – Uroczyste rozpoczęcie Kongresu (aula Seminarium, I piętro)

 • Prelekcja inauguracyjna przewodniczącego KELI Philippe’a Coussona: Ponowne odczytanie religii (języki: esperanto, polski)
 • Daniel Sjargli: Działalność misyjna białostockich baptystów w Bośni, Kenii oraz na Ukrainie (języki: polski, esperanto)

11.30 – nabożeństwo protestanckie (aula Seminarium)

12.30 – obiad

13.15 – spacer ulicą Warszawską; wizyta w Centrum im. Ludwika Zamenhofa (ul. Warszawska 16) i w cerkwi pw. wielkiego męczennika św. Dymitra Sołuńskiego (ul. Warszawska 19)

14.30 – Dariusz Szada-Borzyszkowski: Białystok w sercu każdego Żyda na świecie. (Centrum im. Ludwika Zamenhofa) (języki: polski, esperanto)

15.30 – spacer śladami młodego Zamenhofa

16.30 – spotkanie przy pomniku młodego Zamenhofa (ul. Zamenhofa)

17.00 – katolicka msza święta (biały kościół przy katedrze)

18.00 – kolacja

19.00 – mini konkurs (Białystok i miejsca związane z Zamenhofem)

19.20 – film Sprawa Chrystusa (p-e)

21.00 – wspólna modlitwa – podziękowanie za dobrze spędzony dzień

 

07.08.2023, poniedziałek
Miejsca: Białystok, Tykocin

7.45 – wspólna modlitwa na dobry początek dnia (kaplica Seminarium)

8.00 – śniadanie

9.00 – całodniowa wycieczka śladami żydowskimi do Tykocina

9.45 – prelekcja kustosza Jana Maciejewskiego: Z historii tykocińskich Żydów oraz zwiedzanie Muzeum w Tykocinie, ul. Kozia 2 (języki: polski, esperanto)

11.00 – prelekcje Eljahu Josele (języki: polski, esperanto):

 • Jak zostać rabinem?
 • Dlaczego Żydzi nie akceptują Jezusa jako prawdziwego Mesjasza?

12.55 – spotkanie z Burmistrzem Tykocina, Panem Mariuszem Dudzińskim. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Zamenhofów

13.15 – zwiedzanie Muzeum

13.45 – spacer po mieście

14.30 – obiad + dla zainteresowanych wizyta w kościele św. Trójcy

15.30 – wjazd do Europejskiej Wsi Bocianiej w Pentowie k. Tykocina

18.00 – tradycyjna „żydowska” kolacja (w Seminarium)

19.00 – mini konkurs (Żydzi i ich tradycje)

19.20 –  film Ida (p-e)

21.00 – wspólna modlitwa – podziękowanie za dobrze spędzony dzień

 

08.08.2023, wtorek
Miejsca: Białystok, Wasilków-Święta Woda

7.45–7.45 – wspólna modlitwa na dobry początek dnia

8.00 – śniadanie

 • spotkania i prelekcje w auli Seminarium:

9.00 – Ágnes Ráczkevy-Eötvös: „Krąg Biblijny” – rozważanie tekstów biblijnych

10.00 – Jarosław Parzyszek: Hilelizm i homaranizm Zamenhofa

10.30 – Bengt Olof Åradsson: Szwedzka święta Elżbieta (Elisabeth)

11.00 – Janusz Robionek: Życie religijne Kościoła na przykładzie Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich

11.30 – Gregorio Jekel: Problemy tłumaczenia na esperanto Biblii Żydowskiej

12.00 – obiad

13.15 – wyjazd do Sanktuarium Święta Woda

13.45 – zwiedzanie Sanktuarium z kustoszem, proboszczem ks. A. Butwiłowskim

14.30 – spotkanie z burmistrzem Wasilkowa, Panem Adrianem Łuckiewiczem

14.45 – prelekcja Grażyny Barszczewskiej-Banel: Sanktuarium Święta Woda

15.15 – prelekcja Anny Mocarskiej: Tradycja gór krzyży na świecie

15.45 – prelekcja Niny Pietuchowskiej: Staroobrzędowcy

16.30 – katolicka msza święta (po esperancku) / równolegle spotkanie roczne KELI

17.15 – piknik / ognisko na terenie Sanktuarium

20.15 – późny powrót do Seminarium

21.00 – wspólna modlitwa – podziękowanie za dobrze spędzony dzień

 

09.08.2023, środa
Miejsca: Białystok, Kruszyniany

7.45 – wspólna modlitwa na dobry początek dnia

8.00 – śniadanie

9.00 – całodniowa wycieczka do Kruszynian

 • spotkanie w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej z Panem Bronisławem Talkowskim,  przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach
 • prelekcja Imama Janusza Aleksandrowicza: Co należy wiedzieć o Islamie?
 • prelekcja Viviany Iserni: Kontrast pomiędzy stereotypami a uprzedzeniami wobec Islamu i innych religii
 • obiad
 • zwiedzanie meczetu i mizaru (cmentarza) w Kruszynianach

17.00 – powrót do Białegostoku, zwiedzanie meczetu przy ul. Piastowskiej 13F

18.00 – kolacja

19.00 – koncert tatarskiego dziecięco-młodzieżowego zespołu Buńczuk

20.30 – mini konkurs wiedzy o islamie

21.00 – wspólna modlitwa – podziękowanie za dobrze spędzony dzień

10.08.2023, czwartek
Miejsce: Białystok

7.45 – wspólna modlitwa na dobry początek dnia

8.00 – śniadanie

 • prelekcje i filmy w auli Seminarium:

9.00 – Jarosław Parzyszek: Historia białostockich protestantów i ewangelickiego kościoła św. Jana (katolickiego kościoła pw. św. Wojciecha)

9.30 – Jerzy Jurczyński: Język staro-cerkiewno-słowiański, quasi-sakralne esperanto Słowian

10.00 – Oldřĭch Arnošt Fischer: Adaptacja Romów – ciernista droga

10.30 – film 10 lat Esperanto-Libraro (Filii nr 14 Książnicy Podlaskiej)

11.00 – film Tago de gepatra lingvo (Dzień języka ojczystego)

11.30 – film Stelo de Bona Espero (Gwiazda Dobrej Nadziei) i krótkie wspomnienie przez reżysera filmu Romana Dobrzyńskiego o zmarłym Giuseppe Grattapaglii

12.00 – obiad

13.00 – zwiedzanie Białegostoku

18.00 – kolacja w Seminarium

19.00 – koncert zespołu Frey-Lech Band

21.00 – wspólna modlitwa – podziękowanie za dobrze spędzony dzień

 

11.08.2023, piątek
Miejsca: Białystok, Supraśl

7.45 – wspólna modlitwa na dobry początek dnia

8.00 – śniadanie

9.00 – całodzienna wycieczka do Centrum Kultury Prawosławnej w Supraślu

10.00 – zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu

11.15 – wizyta w Akademii Supraskiej i pokaz filmu U źródeł klasztoru w Supraślu

12.30 – zwiedzanie Monasteru Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu

14.00 – obiad (biblioteka)

15.00 – spotkanie z burmistrzem Supraśla, dr. Radosławem Dobrowolskim

16.00 – zwiedzanie centrum Supraśla

17.00 – powrót do Białegostoku

18.00 – kolacja w Seminarium

19.00 – mini konkurs o prawosławiu i Supraślu

19.15 – wieczór pożegnalny (m.in. wiersze Haliny Kuropatnickiej-Salamon)

21.00 – wspólna modlitwa – podziękowanie za dobrze spędzony dzień

 

12.08.2023 sobota
Miejsce: Białystok

7.45 – wspólna modlitwa na dobry początek dnia

8.00 – śniadanie

9.00 – pożegnanie

 

Uwagi:

Program – jeżeli inaczej nie zaznaczono – odbywa się w języku esperanto.

Możliwe są zmiany (szczególnie godzinowe) w programie Kongresu.