Improve Teaching – nowy projekt wyjazdów zagranicznych [regulamin]

Regulamin udziału w projekcie Erasmus+ – Improve Teaching
w Białostockim Towarzystwie Esperantystów

1. Wyjazdy na zagraniczne mobilności.
Od 31.12.2019 BTE realizuje projekt w ramach programu Erasmus+, umożliwiający pełnoletnim wolontariuszom/pracownikom Towarzystwa udział w dwóch typach mobilności (wyjazdów szkoleniowych za granicę):
– kursach zagranicznych (Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Włochy)
– prowadzeniu zajęć/szkoleń za granicą (Francja).

Ponadto w BTE będą realizowane zajęcia poprawiające znajomość języka esperanto oraz szkolenia przygotowujące do wyjazdów zagranicznych.
2. Okres trwania kursów.
Przewidziany czas udziału w kursach i szkoleniach:

  • Włochy: 7–9.02.2020
  • Francja: 7–9.05.2021
  • Wielka Brytania: 26–30.05.2022
  • Niemcy: 3–6.06.2022
  • Holandia: 20–27.08.2022

3. Rekrutacja do udziału w programie Erasmus+.
a) O wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą się ubiegać wolontariusze/członkowie BTE.
b) Zainteresowani zgłaszają chęć udziału w projekcie wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@espero.bialystok.pl lub przekazując informację ustnie Zarządowi BTE.
c) Na 30 dni przed wyjazdem ogłoszona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i wyjazdu zagranicznego.
e) Na liście rezerwowej znajdą się pozostałe osoby, które zgłosiły swoją chęć udziału w wyznaczonym terminie.
f) W sytuacji losowej, kiedy będzie potrzeba zmiany uczestnika mobilności, decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd korzystając z osób znajdujących się na liście rezerwowej.
g) W sytuacji, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż dopuszczalna, ogłoszony zostanie dodatkowy nabór z terminem do 14 dni przed rozpoczęciem mobilności.
4. Wymagania językowe.
1. Wymaganiem do udziału w projekcie jest wykazanie co najmniej średniego (B1) poziomu znajomości języka esperanto niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu.
2. Osoby chcące podnieść znajomość języka będą mogły wziąć udział w cotygodniowych zajęciach doszkalających przewidzianych na cały czas trwania projektu..
5. Rezygnacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus+.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu osoby wpisanej na listę będzie brana pod uwagę kolejna osoba z listy rezerwowej pasująca do profilu zaplanowanego we wniosku uczestnika. Osobie tej przysługuje dofinansowanie w takiej samej kwocie. W przypadku zakupu wcześniej biletu lotniczego, koszty zmiany nazwiska ewentualnie dat wylotu, pokryje uczestnik rezygnujący z wyjazdu. W przypadku sytuacji losowej uniemożliwiającej udział w projekcie, nie wynikającej z winy osoby wpisanej na listę, indywidualnie będzie rozpatrywana sprawa zwrotu całości pokrytych wydatków.
6. Wysokość i forma dofinansowania.
1. Wysokość dofinansowania ustalana jest przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. Ustalone kwoty nie ulegną zmianie w czasie trwania projektu o ile zostały zaakceptowane przez Agencją Narodową. Zgodnie z obowiązującymi stawkami i dofinansowanie wyniesie na osobę następująco:
Kwota dofinansowania udziału w kursach: 70 euro/dzień udziału
Kwota dofinansowania podróży: 275 euro
Kwota wsparcia indywidualnego: [p. zał.]

Zarząd BTE, 2.01.2020
[mod. 26.12.2020] [mod. 14.05.2021]

Dodaj komentarz