Wyniki konkursu literackiego „Co było, co będzie?”

Białystok, dnia 29.11.2021

Protokół

z obrad komisji w składzie:

 1. Eligiusz Buczyński – przewodniczący, przedstawiciel Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
 2. Tomasz Chmielik – członek, przedstawiciel Białostockiego Towarzystwa Esperantystów

powołanej do oceny prac, które wpłynęły na konkurs literacki „Esperanto łączy ludzi” – 11 edycja konkursu  pt. „Co było, co będzie”.

Komisja stwierdziła, co następuje:

W przewidzianym regulaminem konkursu terminie do 30 września 2021 r. wpłynęło 29 prac spełniających założenia określone w regulaminie konkursu, następujących autorów:

 1. Andrzej Liczmonik – W klatce (En kaĝo)
 2. Wojciech Bardzik – Kawa (Kafo)
 3. Wacław Rekowski – Nieszczęśliwa księżniczka (Kompatinda princidino)
 4. Anna Kokot-Nowak – Usterka klepsydry czasu (Sablohorloĝo de la tempo paneis)
 5. Blanka Hužerová – Rozmowa o przyszłości z myślą o przeszłości w czasie kongresu na temat ruchu drogowego (Interparolo pri estonteco kun rememoro pri estinteco dum kongreso pri trafiko)
 6. Arkadiudz Stosur – W poszukiwaniu zagubionej ojczyzny (Serĉante perditan patrujon)
 7. Elżbieta Karczewska – Gorączka Zachodniego Nilu (Okcidenta nila febro)
 8. Carsten Schnathorst – Co było? Co będzie? (Kio okazis, kio okazos?)
 9. Agnes Ráczkevy-Eötvös – Elin
 10. Jindřiška Drahotová – Jak było, jak będzie – przemyślenia staruszki (Kiel estis, kiel estos – pripenso de maljunulino)
 11. Justyna Rut-Thiam – „Nowy” uśmiech pani Jadzi („Nova” rideto de sinjorino Hedvinjo)
 12. Bartosz Dłubała – Przystanek (Haltejo)
 13. Paulo Sergio Viana – Dziwny uśmiech (Stranga rideto)
 14. Tatyana Auderskaya – Co było? Co będzie? (Kio estis? Kio estos?)
 15. Henryk Liszkiewicz – Na werandzie w Świątkowej (Sur la verando ĉe Świątkowa)
 16. Rumjana Budinova – Co było? Co będzie? (Kio okazis? Kio okazos?)
 17. Amelia Pudzianowska – Może kiedyś się dogadamy (Eble iam ni interkompreniĝos)
 18. Jorge Rafael Nogueras – W domu i prywatnie (Hejme kaj private)
 19. Diana Griselda Valdovinos Nájera – Pomarańczowa droga (Oranĝa vojo)
 20. Maria Rosaria Spanò – Jakby w zwierciadle (Kiel en spegulo)
 21. Jorge Rafael Nogueras – Dlaczego podróżuję w czasie (Kial mi tempovojaĝas)
 22. Agnieszka Szulc – Lalka (La Pupo)
 23. Stanisław Polanowski – Oczekiwanie (Atendo)
 24. Małgorzata Dobkowska – Nie-bajka (Ne-fabelo)
 25. Tamagotchi de Chasteigner – Przypadkowe spotkanie (Akcidenta renkontiĝo)
 26. Marek Dąbrowski – Co było? Co będzie? (Kio okazis? Kio okazos?)
 27. Brandon Sowers – Tryb samolotowy (Aviadil-modo)
 28. Aleksandra Paprota – Bezzmienni (Senŝanĝuloj)
 29. Eszter Besenyei-Merger – W kawiarni (En kafejo)

Komisja wybrała 3 najciekawsze prace, godne nagrodzenia:

 • pierwszej nagrody – nie przyznano,
 • druga nagroda – Jorge Rafael Nogueras „W domu i prywatnie”,

oraz dwie trzecie nagrody:

 • Elżbieta Karczewska „Gorączka Zachodniego Nilu”,
 • Anna Kokot-Nowak „Usterka klepsydry czasu”.

Komisja wyróżniła 7  prac:

 1. Tamagotchi de Chasteigner „Przypadkowe spotkanie”
 2. Bartosz Dłubała „Przystanek”
 3. Jindřiška Drahotová „Jak było, jak będzie – przemyślenia staruszki”
 4. Andrzej Liczmonik „W katce”
 5. Henryk Liszkiewicz „Na werandzie w Świątkowej”
 6. Justyna Rut-Thiam „Nowy” uśmiech pani Jadzi”
 7. Diana Griselda Valdovinos Nájera „Pomarańczowa droga”.

 

☞ Zeszyt „Bjalistokaj kajeroj” ze wszystkimi pracami konkursowymi do pobrania (PDF)

 

Konkurs literacki „Esperanto łączy ludzi” – 11 edycja konkursu  pt. „Co było, co będzie” odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Dodaj komentarz