Wieczór autorski Ludwika Zamenhofa

Czwartek, 26 lipca 2012

godz. 16.00 z wieży ratuszowej odegrany zostanie hymn „Esperanto”

godz. 16.00 – 20.00 na Placu Miejskim obok Cafe Esperanto stanie stoisko promujące  podręczniki do nauki języka esperanto i słowniki  w różnych językach. Spotkamy przy nim Ludwika Zamenhofa w stroju z epoki.

godz. 16.00 – 20.00 na Placu Miejskim obok Cafe Esperanto stanie stoisko promujące akcję „Podziel się książką”. Zaprosimy białostoczan do przyniesienia na wymianę książek z różnych dziedzin, głównie do nauki języków obcych. Już wcześniej pewna ilość książek na wymianę zostanie zgromadzona w klubie esperantystów.

godz. 18.00 – w Cafe Esperanto Ludwik Zamenhof (aktor w stroju z epoki) oraz jego sekretarz przedstawią wydany w 2012 r. reprint pierwszej książki wydanej w r. 1887, znanej jako „Unua libro”. Opowiedzą o wzlotach i upadkach esperanta na przestrzeni 125 lat, o próbach reformy języka przez innych esperantystów i skutkach tego.  Uświadomią zebranym, że za posługiwanie się językiem esperanto w okresie międzywojennym ludzie trafiali na Syberię, a we Wrocławiu żyje  esperantysta, który z tego samego powodu trafił do polskiego więzienia  po II wojnie światowej. Uczestnicy spotkania zostaną przez Zamenhofa zachęceni do złożenia deklaracji nauki języka esperanto  na drukach opracowanych osobiście przez Zamenhofa w r. 1887.

godz. 19.00 ogłoszona zostanie III edycja konkursu literackiego w dziedzinie prozy pt. „Moje fascynacje esperantem”.

Dodaj komentarz