Spotkanie z członkami Polskiego Związku Niewidomych

Po 10 – dniowym treningu w ramach Strategicznego Projektu Partnerskiego Erasmus + „Trening trenerów” TTT-2 w Tuluzie wykorzystałam zdobyte tam umiejętności na spotkaniu w dniu 18 września 2021 z członkami Polskiego Związku Niewidomych/O.Białystok.

Ludzie w wieku emerytalnym, o różnych poglądach politycznych, razem definiowali prawa człowieka i w pokojowej atmosferze dyskutowali nawet na najbardziej drażliwy temat ochrony praw i wolności jednostki w świetle masowej emigracji osób z terenów, na których toczą się konflikty zbrojne o charakterze  etnicznym, kulturowym, narodowościowym, religijnym, politycznym, historycznym czy ekonomicznym.

Elżbieta Karczewska

Dodaj komentarz