Learning from the Past

Learning From The Past to projekt unijny realizowany w ramach KA2 Erasmus+ przez brytyjską organizację Global Link w partnerstwie z siedmioma organizacjami pozarządowymi z różnych państw europejskich, w tym z Polski. Polskę w projekcie reprezentuje  Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM z Krakowa.

Learning From The Past to dwuletni projekt, którego głównym celem jest promowanie wartości europejskich, równości, praw człowieka oraz aktywizmu na rzecz pokoju oraz współpracy międzynarodowej. W ramach projektu zaplanowanych zostało wiele aktywności, a jedną z nich (w którą byłam zaangażowana w największym stopniu) było stworzenie interaktywnej mapy online. Mapa, dostępna pod linkiem:  MAPA zawiera wpisy stworzone przez wolontariuszy ze wszystkich państw uczestniczących w projekcie. Każdy taki wpis to osobna historia, opis postaci, wydarzenia lub organizacji, które w istotny sposób przyczyniły się do budowania i umacniania pokoju w trudnym dla Europy okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Daria Nawrot, wolontariusz reprezentujący Polskę, zdecydowała się na opisanie  Esperanckiego Towarzystwa im. Zamenhofa powstałego z inicjatywy Jakuba Szapiro w 1922 r., którego działalność obecnie kontynuuje Białostockie Towarzystwo Esperantystów. Przy opracowywaniu wpisu na mapę Daria korzystała z naszej strony. Z gotowym wpisem (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) można się zapoznać na stronie mapy online:  MAPA – na mapie wystarczy najechać kursorem na Białystok i kliknąć w zaznaczony tam punkcik – wówczas pojawi się opis (istnieje możliwość zmiany języka wpisu z angielskiego na polski).

Jednym z działań przewidzianych w projekcie jest wystawa, na której zaprezentowane zostaną prace zrealizowane przez uczestników projektu. Z każdego kraju został wybrany jeden wpis z mapy. Spośród polskich wpisów wybrany został wpis dotyczący Białostockiego Towarzystwa Esperantystów.

Dodaj komentarz