Kotizoj

Ne forgesu plenigi la aliĝilon!

Aliĝkotizo:

 • Ĝis 31.12.2022
  • A: 200 PLN
  • B: 100 PLN
 • Ĝis 31.03.2023
  • A: 250 PLN
  • B: 150 PLN
 • Ekde 01.04.2023
  • A: 300 PLN
  • B: 200 PLN

A-landoj: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de la kategorio B.
B-landoj: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko.

Kongresa kotizo por personoj loĝantaj en la Seminario:

  • A: 1400,- PLN
  • B: 1150 PLN

Krompago por unulita ĉambro: 250 PLN.

Ni garantias tranoktlokojn en 2-personaj ĉambroj en la Porpastra Seminario al 98 personoj.

Personoj, kiuj memstare aranĝos por si mem tranoktojn, povos mendi tagmanĝon kaj vespermanĝon – 40 PLN/tage.

Kongresa kotizo por personoj, kiuj memstare aranĝos por si mem tranoktojn kaj manĝaĵojn:

  • A: 500 PLN
  • B: 300 PLN

Pagebleco:

Białostockie Towarzystwo Esperantystów IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 5482 1484

BIC/SWIFT: BIGBPLPW

Atentu: la tutan ŝuldatan sumon vi devas fari nepre ĝis la 20-a de julio 2023!