Listo de aliĝintoj

Listo de personoj, kiuj aliĝis al la 72-a Kristana Kongreso de KELI:

 1. Philippe Cousson – Francio
 2. Ágnes Ráczkevy-Eötvös – Hungario
 3. Andre Åradsson – Svedio
 4. Bengt Olof Åradsson – Svedio
 5. Pavel Polnický – Ĉeĥio
 6. Stanisław Dobrowolski – Pollando
 7. Nina Pietuchowska – Pollando
 8. Jarosław Parzyszek – Pollando
 9. Elżbieta Karczewska – Pollando
 10. Iza Walentynowicz – Pollando
 11. Viviana Isernia – Italio
 12. Aleksander Zdechlik – Pollando
 13. Jerzy Jurczyński – Pollando
 14. Jadwiga Greger – Pollando
 15. Alicja Potrykus – Pollando
 16. Pavol Petrik – Slovakio
 17. Grzegorz K. Jekel – Germanio
 18. Kazimierz Noculak – Pollando
 19. Antal Pesti – Hungario
 20. Mirosława Kubicka – Pollando
 21. Desiree Derksen – Belgio
 22. Gabriella Stier – Rumanio
 23. Oldřĭch Arnošt Fischer – Ĉehio
 24. Roman Gmyrek – Pollando
 25. Helena Biskup – Pollando
 26. Krystyna Lesińska – Pollando
 27. Anna Mocarska – Pollando
 28. Marek Dąbrowski – Pollando
 29. Zdeňka Peterková – Ĉeĥio
 30. Miroslav Peterka – Ĉeĥio
 31. Helena Klesová – Ĉeĥio
 32. Václav Pospišil – Ĉeĥio
 33. Helena Burhardt – Pollando
 34. Emile Malanda Nianga – RD Kongo
 35. Zofia Śmistek – Pollando
 36. Halina Kuropatnicka-Salamon – Pollando
 37. Elżbieta Czubaj – Pollando
 38. Boris Arrate Veranes – Hungario/Kubo
 39. IrenaGowin-Różecka – Pollando
 40. Józef Poraj-Różecki – Pollando
 41. FilomenaDi Re – Italio
 42. Raffaele Del Re – Italio
 43. Ivana Karasova – Ĉeĥio
 44. Tadeusz Karaś – Ĉeĥio
 45. Janusz Robionek – Pollando
 46. Jiří Studený – Ĉeĥio
 47. Pavla Studená – Ĉeĥio
 48. Maria Niemojska – Pollando
 49. Grażyna Barszczewska-Banel – Pollando
 50. Maria Sabanda – Pollando
 51. Patrick Sébastien Mbonsele Moyame – RD Kongo
 52. MOLIERE NGANGU NDUANTONI  – DR Kongo
 53. Bakidila Ngangu – Angolo
 54. Noella Fatuma Misenga – DR Kongo
 55. NGINDAMENE JOSEPHINE NKUANSAMBU – DR Kongo
 56. NKAYILU DON DE DIEU NGANGU – DR Kongo
 57. Teresa Kurłowicz -Nemere – Pollando
 58. Anna Sztamborska – Pollando
 59. Jerzy Parys -Pollando