Listo de aliĝintoj

Listo de personoj, kiuj aliĝis al la 72-a Kristana Kongreso de KELI:

 1. Philippe Cousson – Francio
 2. Ágnes Ráczkevy-Eötvös – Hungario
 3. Andre Åradsson – Svedio
 4. Bengt Olof Åradsson – Svedio
 5. Pavel Polnický – Ĉeĥio
 6. Stanisław Dobrowolski – Pollando
 7. Nina Pietuchowska – Pollando
 8. Jarosław Parzyszek – Pollando
 9. Elżbieta Karczewska – Pollando
 10. Iza Walentynowicz – Pollando
 11. Viviana Isernia – Italio
 12. Aleksander Zdechlik – Pollando
 13. Jerzy Jurczyński – Pollando
 14. Jadwiga Greger – Pollando
 15. Alicja Potrykus – Pollando